Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky - sú zoradené abecedne podľa mesta.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu JA Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2018/2019

(aktualizované: 16. 7. 2018 - 6:35)

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Banská Štiavnica, Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12 Ing. Diana Kalnovičová 1
2 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 1
3 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová 1
4 Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20   Erika Urgeová 1
5 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková 1
6 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová 1
7 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Sylvia Micháleková 1
8 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Beata Rizovová 1
9 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek 1
10 Košice, SOŠ automobilová, Moldavska cesta 2 Ing. Nikoleta Puchá, PhD. 2
11 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková 1
12 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová 5
13 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Mgr. Jaroslava Svrčková 1
14 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Soňa Kúrňavová 2
15 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová 4
16 Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika Ing. Dana Bednárová 4
17 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová 1
18 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová 1
19 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková 1
20 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Iveta Svitačová 1
21 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková 1
22 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Mária Lenčová 2
23 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Ing. Erika Struhárová 2
24 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Peter Janok 2
25 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Elena Sklárová 2
26 Piešťany, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34 Ing. Erika Zelenayová 2
27 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 1
28 Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 Ing. Miriam Lidajová 1
29 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 2
30 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková 1
31 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová 1
32 Prešov, Stredná odborná škola, Košická 20 Ing. Renáta Fedorčíková 1
33 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1
34 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 2
35 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Bohuš Popík, MBA 3
36 Rajec, Gymnázium, Javorová 5 Ing. Adriana Sojková 1
37 Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanskä 1
38 Sobrance, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12 Mgr. Mária Riabcová 3
39 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská 1
40 Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová 1
41 Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Viera Paradová 1
42 Šaľa, Spojená škola, Nivy 2 Ing. Mária Fintová 2
43 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková 1
44 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová 1
45 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
46 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková 2
47 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková 1
48 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 3
49 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 3
50 Žilina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 Mgr. Viktor Tanító 2