Konferencia prezidentov - Bratislava I

(zoznam prihlásených študentov |pozvánka pre zaradených študentov | fotky )

Kapacita konferencie je naplnená, už nie je možné sa registrovať.

Konferenciu prezidentov a generálnych manažérov JA Firiem - organizuje v Bratislave už 11. krát JA Slovensko v spolupráci s firmou ANASOFT. 

Dátum: 10. november 2015 (utorok)
Čas: od 9:00 do 15:30
Miesto:

ANASOFT APR s.r.o.
Mlynská dolina 41
Bratislava

Orientácia: Z hlavnej vlakovej stanice – autobusom č. 32, vystúpite na 12-tej zástavke ZOO (cesta trvá cca 12 min.) Z autobusovej stanice Mlynské nivy – autobusom č. 21 (smer Devínska Nová Ves), prestúpite na 4-tej zástavke Patrónka na autobus č. 30 (smer Nový Most) a vystúpte na 2-hej zástavke ZOO. (cesta trvá cca 20 min.) Zo zástavky ZOO musíte prejsť ponad diaľničný obchvat na druhú stranu, kde uvidíte označenú sivú budovu spoločnosti ANASOFT. Pozrite si www.anasoft.sk .
Program: Konferencia bude zameraná na  nadväzovania kontaktov a získavanie informácií o riadení projektov a  firmy, práci so zamestnancami a marketingu spoločnosti. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri firmy ANASOFT.
Registračný poplatok:

Poplatok 5 €/JA Firma (bez ohľadu na to, či sa zúčastnia 1 alebo 2 študenti) uhradíte v hotovosti na mieste (dostanete e-mailom pozvánku a zároveň si môžete pozrieť zoznam účastníkov).

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Vzhľadom na kapacitu priestoru sa školenia môže zúčastniť maximálne 25 študentov (max. 2 študenti z jednej JA Firmy) - študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok. Vzhľadom na kapacitné možnosti sa učitelia konferencie zúčastniť nemôžu.

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov JA Firiem -  manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci študenti sa zúčastnia celej konferencie od jej začiatku do jej ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Grétku Balátovú na telefónnom čísle 0948/243 004.

Všetci účastníci konferencie budú mať zabezpečené občerstvenie a obed.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jasr.sk alebo 0948/243 004.