Súťažné kategórie

Hlavné kategórie

1. Manažérsky tím

2. Marketingová prezentácia

3. Finančné riadenie      

4. Produkt pre 21. storočie - výberová kategória  

5. Úžitkový produkt - výberová kategória

Ocenenia

6. Company of the Year Competition - výberové ocenenie

Špeciálne ceny

7. Cena študentov