Súťažné kategórie

Hlavné kategórie

1. AT&T Manažérsky tím

2. AVION Marketingová prezentácia

3. SAP Podnikateľský nápad - výberová kategória

4. MARPEX Úžitkový produkt - výberová kategória

Ocenenia

5. Prezentácia na pódiu - výberové ocenenie

6. Skills for the Future Award – pre tímy zapojené v projekte Skills for the Future

7. Cestovný ruch - výberové ocenenie

8. Podnikanie bez hraníc - pre tímy zapojené do Projektu globálneho podnikania

9. Company of the Year Competition - výberové ocenenie

Špeciálne ceny

10. Cena študentov