Prihlásiť Poslať stránku e-mailom Mapa stránky

Štvrtok 24.05.2018, 02:33, Dnes má meniny Ela

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Banky v akcii

Prihláška do programu Banky v akcii na školský rok 2013/2014

Ak máte záujem zapojiť sa ešte v tomto školskom roku do programu Banky v akcii, vyplňte nasledujúci formulár (prihlášku).

Po 13 rokoch prestáva Junior Achievement Worldwide od septembra 2014 poskytovať technickú podporu pre počítačovú simuláciu Banky v akcii. Portál banks.ja.org od septembra nebude vôbec prístupný a vzhľadom na túto skutočnosť, nebude môct ani Junior Achievement Slovensko túto simulaciu v nasledujucich školských rokoch poskytovať školám. Simuláciu teda môžete so študentmi využiť ešte do konca tohto školského roka, ak ste plánovali využívať ju aj v nasledujúcom roku, to žiaľ, nebude možné.

Formulár, prosím, vypĺňajte s diakritikou. Všetky polia označené hviezdičkou, sú povinné.

Prihláška do programu Banky v akcii
Škola:
Názov školy:
Ulica a číslo: 
Mesto: PSČ:
Riaditeľ:
E-mail riaditeľa:
     
Za vyučujúceho programu navrhujeme:    
Titul:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:    
Telefón (osobný): E-mail (osobný):
     
Aprobácia učiteľa:    
 

 

 Učiteľ je:  

interným učiteľom školy
externým učiteľom školy

Učiteľ NIE JE vyškolený a má záujem o školenie online

Učiteľ JE vyškolený
               Vyškolený v roku:
 

Škola/učiteľ programu sa môže rozhodnúť akú licenciu bude v programe Banky v akcii využívať. Existujú dve možnosti:

1. Licencia pre VEREJNOSŤ je zdarma, ale je limitovaná svojimi funkciami (táto registrácia umožňuje odohrať ľubovoľný počet simulácií a kôl s istými obmedzeniami pri nastavovaní parametrov, napr. nenastavíte simulované cykly ako recesia, obnova ekonomiky, a pod.). Táto licencia je bez časového obmedzenia. Prostredie simulácie je možné nastaviť aj na komunikáciu v cudzom jazyku (anglický, španielsky, ruský, ...).

Registrovať sa a využívať prostredie simulácie môžete po registrácii seba a študentov, ihneď na stránke http://banks.ja.org .

2. ŠKOLSKÁ licencia je spoplatnená vo výške 33 EUR a jej platnosť je 6 mesiacov od aktivácie. Je možné ju využívať vo viacerých triedach na škole s plným využitím funkcií. Prostredie simulácie je možné nastaviť aj na komunikáciu v cudzom jazyku (anglický, španielský, ruský, a ďalšie). Licenciu hradí škola. Licencia s registráciou je učiteľovi pridelená po úhrade manažérom programu.

3. Zdieľaná školská licencia - je školská licencia, ktorú spoločne využíva viac učiteľov zapojených do programu. Učitelia majú možnosť využívať všetky funkcie školskej licencie, komfort používania je znížený len tým, že treba brať ohľad na prácu ďalších kolegov, ktorí v nej práve pracujú (napr. dať pozor, aby sme niekomu inému nezmazali tímy alebo hru). Poplatok za túto licenciu hradí Junior Achievement Slovensko, učitelia ju môžu využívať bezplatne.

     

V programe Banky v akcii chceme využívať licenciu: 

Licencia pre VEREJNOSŤ.
Zdieľaná školská licencia
ŠKOLSKÁ licencia, ktorú si objednávam vo výške 33,- €.

Vlastnú školskú licenciu žiadame aktivovať ku dňu:  (od tohto termínu je platnosť licencie 6 mesiacov).

     
Fakturačné údaje (!!!vypĺňajte iba v prípade, že žiadate o vlastnú školskú licenciu!!!):    
Názov:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
E-mail               ,na ktorý bude faktúra na úhradu školskej licencie vo výške 33,- € zaslaná.
     

Počítačovú simuláciu máme záujem využiť v predmete:

ekonomika

bankovnictvo

iné, konkretizujte 

     
Predpokladaný počet študentov:  
     

Som si vedomý/á, že prihláška je záväzná a po zaradení do programu zabezpečím, aby program bol zaradený do vyučovacieho procesu v tomto školskom roku a zabezpečím žiakom a učiteľovi programu pravidelný prístup do internetovej učebne.
JASR poskytne škole, v ktorej sa vzdelávací program realizuje všetky potrebné informácie, odbornú radu, materiály a svoje know – how tak, aby sa tento vzdelávací program mohol bezproblémovo počas školského roka realizovať. Vzdelávací program môže byť v škole realizovaný len pod jeho oficiálnym názvom, na ktorý sa vzťahujú licenčné práva a ochrana značky JASR. Škola berie na vedomie, že po ukončení vzájomnej spolupráce nebude ďalej používať program alebo akúkoľvek jeho časť na akékoľvek iné účely bez konzultácie s JASR.

Rovnako som si vedomý/á, že v prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške, budem o tom informovať organizáciu JASR.

     

Organizácia JASR Vám na základe údajov o škole alebo inom platiacom subjekte, ktoré ste hore uviedli, vystaví faktúru a pošle Vám ju na úhradu e-mailom. Doklad (kópiu) o úhrade registračného poplatku nie je už potrebné dodatočne posielať.

     

Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

     

Prihlášku vyplnil:

Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
E-mail:    
 
Pred odoslaním údajov, prosím, skontrolujte ich správnosť!    

 

Junior Achievement

Naše programy sú o inšpirácii a motivácii mladých ľudí :

  • byť podnikateľmi,
  • zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnateľnosť,
  • zvýšiť finančnú gramotnosť.

Sociálne siete

Podporovatelia

Kontaktujte nás

Telefón: 0948 466 123
E-mail: jaslovensko@jaslovensko.sk
 
Junior Achievement Slovensko, n.o.
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava